Logo

SẢN PHẨM THEO NGÔN NGỮ

Đọc báo tiếng Nhật TODAI
4 triệu
|
4.8 product star

Ứng dụng đọc báo tiếng Nhật TODAI Easy Japanese là một trong...

Đọc báo tiếng Trung TODAI
2 triệu
|
4.9 product star

EASY CHINESE NEWS 简单的中文新闻. Cải thiện ghi nhớ từ vựng và đọc...

Bảng giá các gói sản phẩm

Bảng giá

(Giá cập nhật bao gồm cả khuyến mại, khi hết khuyến mại sẽ quay lại giá cũ)
Mazii
3 tháng
Free 1 ngày
299,000đ
~3,322đ/ngày
Best value
12 tháng
Free 3 ngày
419,000đ
~1,164đ/ngày
Vĩnh viễn
Free 7 ngày
599,000đ
-30%
859000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 1 ngày
299,000đ
-0%
299000đ
~3,322đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 3 ngày
419,000đ
-0%
419000đ
~1,164đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 7 ngày
599,000đ
-30%
859000đ
~đ/ngày
Mua
Hanzii
3 tháng
Free 5 ngày
399,000đ
~4,433đ/ngày
12 tháng
Free 5 ngày
599,000đ
~1,664đ/ngày
Best value
Vĩnh viễn
Free 5 ngày
899,000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 5 ngày
399,000đ
-0%
399000đ
~4,433đ/ngày
Mua
12 tháng
Free 5 ngày
599,000đ
-0%
599000đ
~1,664đ/ngày
Mua
Best value
Vĩnh viễn
Free 5 ngày
899,000đ
-0%
899000đ
~đ/ngày
Mua
Jaemy
3 tháng
Free 15 ngày
104,000đ
-30%
149000đ
~1,156đ/ngày
Best value
12 tháng
Free 15 ngày
245,000đ
-30%
349000đ
~681đ/ngày
Vĩnh viễn
Free 15 ngày
420,000đ
-30%
599000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 15 ngày
104,000đ
-30%
149000đ
~1,156đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 15 ngày
245,000đ
-30%
349000đ
~681đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 15 ngày
420,000đ
-30%
599000đ
~đ/ngày
Mua
Dunno
3 tháng
Free 7 ngày
269,000đ
-10%
299000đ
~2,989đ/ngày
Best value
12 tháng
Free 7 ngày
280,000đ
-30%
399000đ
~778đ/ngày
Vĩnh viễn
Free 7 ngày
350,000đ
-30%
499000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 7 ngày
269,000đ
-10%
299000đ
~2,989đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 7 ngày
280,000đ
-30%
399000đ
~778đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 7 ngày
350,000đ
-30%
499000đ
~đ/ngày
Mua
Migii JLPT
3 tháng
Free 5 ngày
479,000đ
-10%
532000đ
~5,322đ/ngày
Best value
12 tháng
Free 5 ngày
739,000đ
-56%
1678000đ
~2,053đ/ngày
Vĩnh viễn
Free 5 ngày
2,249,000đ
-55%
4998000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 5 ngày
479,000đ
-10%
532000đ
~5,322đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 5 ngày
739,000đ
-56%
1678000đ
~2,053đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 5 ngày
2,249,000đ
-55%
4998000đ
~đ/ngày
Mua
Migii TOEIC
3 tháng
Free 7 ngày
399,000đ
-10%
443000đ
~4,433đ/ngày
6 tháng
Free 7 ngày
499,000đ
-30%
713000đ
~2,772đ/ngày
Best value
12 tháng
Free 7 ngày
599,000đ
-50%
1198000đ
~1,664đ/ngày
Vĩnh viễn
649,000đ
-57%
1498000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 7 ngày
399,000đ
-10%
443000đ
~4,433đ/ngày
Mua
6 tháng
Free 7 ngày
499,000đ
-30%
713000đ
~2,772đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 7 ngày
599,000đ
-50%
1198000đ
~1,664đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 0 ngày
649,000đ
-57%
1498000đ
~đ/ngày
Mua
Easy Japanese
3 tháng
199,000đ
~2,211đ/ngày
Best value
12 tháng
299,000đ
~831đ/ngày
Vĩnh viễn
699,000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 0 ngày
199,000đ
-0%
199000đ
~2,211đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 0 ngày
299,000đ
-0%
299000đ
~831đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 0 ngày
699,000đ
-0%
699000đ
~đ/ngày
Mua
Janki
Best value
6 tháng
159,000đ
-30%
227000đ
~883đ/ngày
Vĩnh viễn
219,000đ
-50%
438000đ
~đ/ngày
Best value
6 tháng
Free 0 ngày
159,000đ
-30%
227000đ
~883đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 0 ngày
219,000đ
-50%
438000đ
~đ/ngày
Mua
Voiky
Best value
3 tháng
179,000đ
-10%
199000đ
~1,989đ/ngày
Vĩnh viễn
269,000đ
-10%
299000đ
~đ/ngày
Best value
3 tháng
Free 0 ngày
179,000đ
-10%
199000đ
~1,989đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 0 ngày
269,000đ
-10%
299000đ
~đ/ngày
Mua
HeyJapan
6 tháng
499,000đ
-23%
649000đ
~2,772đ/ngày
Vĩnh viễn
699,000đ
-33%
1049000đ
~đ/ngày
Best value
12 tháng
539,000đ
-23%
701000đ
~1,497đ/ngày
6 tháng
Free 0 ngày
499,000đ
-23%
649000đ
~2,772đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 0 ngày
699,000đ
-33%
1049000đ
~đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 0 ngày
539,000đ
-23%
701000đ
~1,497đ/ngày
Mua
Easy Chinese
3 tháng
100,000đ
-50%
199000đ
~1,111đ/ngày
Best value
12 tháng
209,000đ
-30%
299000đ
~581đ/ngày
Vĩnh viễn
280,000đ
-30%
399000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 0 ngày
100,000đ
-50%
199000đ
~1,111đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 0 ngày
209,000đ
-30%
299000đ
~581đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 0 ngày
280,000đ
-30%
399000đ
~đ/ngày
Mua
Faztaa
Best value
Vĩnh viễn
Free 7 ngày
449,000đ
-10%
499000đ
~đ/ngày
12 tháng
Free 7 ngày
359,000đ
-10%
399000đ
~997đ/ngày
3 tháng
Free 7 ngày
269,000đ
-10%
299000đ
~2,989đ/ngày
Best value
Vĩnh viễn
Free 7 ngày
449,000đ
-10%
499000đ
~đ/ngày
Mua
12 tháng
Free 7 ngày
359,000đ
-10%
399000đ
~997đ/ngày
Mua
3 tháng
Free 7 ngày
269,000đ
-10%
299000đ
~2,989đ/ngày
Mua
Mazii
3 tháng
Free 1 ngày
299,000đ
~3,322đ/ngày
Best value
12 tháng
Free 3 ngày
419,000đ
~1,164đ/ngày
Vĩnh viễn
Free 7 ngày
599,000đ
-30%
859000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 1 ngày
299,000đ
-0%
299000đ
~3,322đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 3 ngày
419,000đ
-0%
419000đ
~1,164đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 7 ngày
599,000đ
-30%
859000đ
~đ/ngày
Mua
Hanzii
3 tháng
Free 5 ngày
399,000đ
~4,433đ/ngày
12 tháng
Free 5 ngày
599,000đ
~1,664đ/ngày
Best value
Vĩnh viễn
Free 5 ngày
899,000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 5 ngày
399,000đ
-0%
399000đ
~4,433đ/ngày
Mua
12 tháng
Free 5 ngày
599,000đ
-0%
599000đ
~1,664đ/ngày
Mua
Best value
Vĩnh viễn
Free 5 ngày
899,000đ
-0%
899000đ
~đ/ngày
Mua
Jaemy
3 tháng
Free 15 ngày
104,000đ
-30%
149000đ
~1,156đ/ngày
Best value
12 tháng
Free 15 ngày
245,000đ
-30%
349000đ
~681đ/ngày
Vĩnh viễn
Free 15 ngày
420,000đ
-30%
599000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 15 ngày
104,000đ
-30%
149000đ
~1,156đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 15 ngày
245,000đ
-30%
349000đ
~681đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 15 ngày
420,000đ
-30%
599000đ
~đ/ngày
Mua
Dunno
3 tháng
Free 7 ngày
269,000đ
-10%
299000đ
~2,989đ/ngày
Best value
12 tháng
Free 7 ngày
280,000đ
-30%
399000đ
~778đ/ngày
Vĩnh viễn
Free 7 ngày
350,000đ
-30%
499000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 7 ngày
269,000đ
-10%
299000đ
~2,989đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 7 ngày
280,000đ
-30%
399000đ
~778đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 7 ngày
350,000đ
-30%
499000đ
~đ/ngày
Mua
Migii JLPT
3 tháng
Free 5 ngày
479,000đ
-10%
532000đ
~5,322đ/ngày
Best value
12 tháng
Free 5 ngày
739,000đ
-56%
1678000đ
~2,053đ/ngày
Vĩnh viễn
Free 5 ngày
2,249,000đ
-55%
4998000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 5 ngày
479,000đ
-10%
532000đ
~5,322đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 5 ngày
739,000đ
-56%
1678000đ
~2,053đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 5 ngày
2,249,000đ
-55%
4998000đ
~đ/ngày
Mua
Migii TOEIC
3 tháng
Free 7 ngày
399,000đ
-10%
443000đ
~4,433đ/ngày
6 tháng
Free 7 ngày
499,000đ
-30%
713000đ
~2,772đ/ngày
Best value
12 tháng
Free 7 ngày
599,000đ
-50%
1198000đ
~1,664đ/ngày
Vĩnh viễn
649,000đ
-57%
1498000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 7 ngày
399,000đ
-10%
443000đ
~4,433đ/ngày
Mua
6 tháng
Free 7 ngày
499,000đ
-30%
713000đ
~2,772đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 7 ngày
599,000đ
-50%
1198000đ
~1,664đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 0 ngày
649,000đ
-57%
1498000đ
~đ/ngày
Mua
Easy Japanese
3 tháng
199,000đ
~2,211đ/ngày
Best value
12 tháng
299,000đ
~831đ/ngày
Vĩnh viễn
699,000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 0 ngày
199,000đ
-0%
199000đ
~2,211đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 0 ngày
299,000đ
-0%
299000đ
~831đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 0 ngày
699,000đ
-0%
699000đ
~đ/ngày
Mua
Janki
Best value
6 tháng
159,000đ
-30%
227000đ
~883đ/ngày
Vĩnh viễn
219,000đ
-50%
438000đ
~đ/ngày
Best value
6 tháng
Free 0 ngày
159,000đ
-30%
227000đ
~883đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 0 ngày
219,000đ
-50%
438000đ
~đ/ngày
Mua
Voiky
Best value
3 tháng
179,000đ
-10%
199000đ
~1,989đ/ngày
Vĩnh viễn
269,000đ
-10%
299000đ
~đ/ngày
Best value
3 tháng
Free 0 ngày
179,000đ
-10%
199000đ
~1,989đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 0 ngày
269,000đ
-10%
299000đ
~đ/ngày
Mua
HeyJapan
6 tháng
499,000đ
-23%
649000đ
~2,772đ/ngày
Vĩnh viễn
699,000đ
-33%
1049000đ
~đ/ngày
Best value
12 tháng
539,000đ
-23%
701000đ
~1,497đ/ngày
6 tháng
Free 0 ngày
499,000đ
-23%
649000đ
~2,772đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 0 ngày
699,000đ
-33%
1049000đ
~đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 0 ngày
539,000đ
-23%
701000đ
~1,497đ/ngày
Mua
Easy Chinese
3 tháng
100,000đ
-50%
199000đ
~1,111đ/ngày
Best value
12 tháng
209,000đ
-30%
299000đ
~581đ/ngày
Vĩnh viễn
280,000đ
-30%
399000đ
~đ/ngày
3 tháng
Free 0 ngày
100,000đ
-50%
199000đ
~1,111đ/ngày
Mua
Best value
12 tháng
Free 0 ngày
209,000đ
-30%
299000đ
~581đ/ngày
Mua
Vĩnh viễn
Free 0 ngày
280,000đ
-30%
399000đ
~đ/ngày
Mua
Faztaa
Best value
Vĩnh viễn
Free 7 ngày
449,000đ
-10%
499000đ
~đ/ngày
12 tháng
Free 7 ngày
359,000đ
-10%
399000đ
~997đ/ngày
3 tháng
Free 7 ngày
269,000đ
-10%
299000đ
~2,989đ/ngày
Best value
Vĩnh viễn
Free 7 ngày
449,000đ
-10%
499000đ
~đ/ngày
Mua
12 tháng
Free 7 ngày
359,000đ
-10%
399000đ
~997đ/ngày
Mua
3 tháng
Free 7 ngày
269,000đ
-10%
299000đ
~2,989đ/ngày
Mua