Logo

1. Quy định và hình thức thanh toán

  • Cước phí sử dụng gói phần mềm được quy định chi tiết tại “Hợp đồng cung cấp Phần mềm” và “Phụ lục đính kèm hợp đồng”
  • Cước phí sử dụng Phần mềm được tính theo gói phần mềm được công bố trên ứng dụng.
  • Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc thanh toán tại ứng dụng 

2. Chính sách giao nhận/cài đặt

  • Khách hàng thanh toán phí dịch vụ theo hướng dẫn trên ứng dụng hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của eUp để kích hoạt gói sử dụng cho khách hàng trên tài khoản đã đăng ký.