Logo

Đối tác của chúng tôi

eUp hân hạnh đồng hành và cảm ơn quý vị đã luôn sát cánh cùng eUp xây dựng
những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Chính sách với đối tác
partner eup
Đối tác chính thức
Tổng giá trị hợp đồng hợp tác đạt trên 100 triệu
partner eup
Được hệ thống gửi Email xác nhận, cùng giấy chứng nhận trở thành Đối tác Chính Thức của Mazii
partner eup
Được phép đặt dòng chữ "Đối tác Chính Thức của Mazii" trên mọi ấn phẩm truyền thông
partner eup
Được đăng logo trên trang chủ của công ty mẹ eUp chủ quản của Mazii (khu vực đối tác)
partner eup
Được quyền ưu tiên để trở thành nhà tài trợ cấp bậc cao hơn khi cùng tài trợ 1 chương trình của Mazii với các nhà tài trợ khác
partner eup
Đối tác chiến lược
Tổng giá trị hợp đồng hợp tác đạt trên 200 triệu
partner eup
Được hệ thống gửi Email xác nhận, cùng giấy chứng nhận trở thành Đối tác Chiến lược của Mazii
partner eup
Bao gồm tất cả quyền lợi của Đối tác Chính thức và cộng thêm các quyền lợi khác
partner eup
Được phép đặt dòng chữ "Đối tác Chiến Lược của Mazii" trên mọi ấn phẩm truyền thông
partner eup
Được đăng logo trên trang chủ công ty mẹ eUp (khu vực đối tác VIP)
partner eup
Được phép khai thác các form nhu cầu của học sinh trong phần Khai Form, để cung cấp các đơn hàng tương ứng
partner eup
Được Mazii hỗ trợ truyền thông bằng việc đăng bài viết quảng bá cho các chương trình của Đối Tác, 1 Tháng 1 lần, chương trình bất kỳ

Trở thành đối tác với eUp

eUp luôn chào đón những người cộng sự mới, mong muốn đồng hành cùng nhiều hơn nữa các quý đơn vị có chung tầm
nhìn phát triển, cùng eUp kết nối tri thức

Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin dưới đây, các nội dung có (*) là nội dung bắt buộc

Nội dung hợp tác
File tài liệu cần trao đổi
sign partner File đính kèm icon eup
sign partner