Home page - version 2

Đơn giản việc học và dạy

Thông qua công nghệ, chúng tôi muốn đem tri thức tới tất cả mọi người trên thế giới. Giúp học sinh dễ dàng tiếp cận được các kiến thức đa dạng, giúp giáo viên dễ dàng mang kiến thức của mình tới các học viên

Năng lực

Nghiên cứu & Phát triển

Chúng tôi có khả năng nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, phát triển các sản phẩm theo yêu cầu của người dùng cuối

Phát hành sản phẩm

Với lượng người dùng sẵn có, mạng lưới đối tác rộng lớn, chúng tôi có thể giúp bạn đưa sản phẩm tới lượng lớn người dùng

Tư vấn & Triển khai

Khả năng thấu hiểu khách hàng, các công nghệ mới nhất giúp bạn có thể nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy

Sản phẩm nổi bật

icon-76@2x

Từ điển tiếng Nhật Mazii

Hơn 1.000.000 người đã từng sử dụng. Mazii là người bạn đồng hành đối với bất kỳ ai đang học tiếng Nhật

246x0w

Ghi nhớ từ vựng hiệu quả Minder

Nền tảng với hàng nghìn bài học từ vựng ngoại ngữ, Minder sẽ giúp bạn học ngoại ngữ hiệu quả hơn