Logo

Ứng tuyển công việc tại EUP

Công việc ứng tuyển

[Fulltime] Account Intern

Thảo thuận

Thông tin cá nhân của bạn

Tại sao bạn nghĩ công việc này tại EUP phù hợp với bạn? Bạn mong muốn điều gì từ công việc này? (500 ký tự)
File CV đính kèm ( file .doc / .docx / .pdf, dung lượng dưới 10MB) (*)
Gắn kèm CV